Pogoji uporabe

»Podjetje«, znano tudi kot »nas«, »naš« ali »mi«, ponuja posebne marketinške, oglaševalske, promocijske in povezane storitve (skupaj »Storitev«) prek svoje določene programske opreme in spletnega mesta (»Spletno mesto «). Posamezniki, ki uporabljajo storitev, se imenujejo »uporabniki«, »vi« ali »vaš«. Ti pogoji uporabe (»pogoji«) narekujejo, kako uporabniki dostopajo do spletnega mesta in storitev ter jih uporabljajo. Uporabniki se morajo pred uporabo spletnega mesta strinjati s temi pogoji.

Prosimo, da natančno preučite te pogoje. Urejajo vaš dostop do spletnega mesta in storitev ter njihovo uporabo. Z dostopom, registracijo, prenosom, deljenjem ali drugo uporabo spletnega mesta ali z uporabo programskih skriptov, ki jih zagotovimo, da omogočimo dostopnost ali uporabnost spletnega mesta, potrjujete, da sprejemate te pogoje in našo politiko zasebnosti, ki se lahko spremeni ali spremeni po naši presoji. Nadaljnja uporaba spletnega mesta pomeni sprejemanje vseh spremenjenih ali posodobljenih pogojev. Če se s katerim koli od teh pogojev ne strinjate, prosimo, da ne kliknete »SPREJEM« in se vzdržite uporabe spletnega mesta.

Spletna stran se nanaša na PancakeFork Finance, dostopen na https://www.pancakefork.finance/

1. Uporaba spletne strani in storitev

Pod pogojem, da upoštevate tukaj navedene pogoje in določila, lahko dostopate do spletnega mesta in ga uporabljate za uporabo storitev na neizključni osnovi. Zavedajte se, da lahko podjetje po lastni presoji in brez predhodnega obvestila spremeni, posodobi ali spremeni spletno mesto ali storitve, vključno z ukinitvijo katerega koli dela ali celotnega spletnega mesta in/ali storitev ali spreminjanjem ali izbrisom katere koli vsebine, ki je na voljo prek spletnega mesta ali Storitve.

Uporaba spletnega mesta in storitev je prepovedana, kjer je to prepovedano. Z uporabo spletnega mesta in storitev potrjujete in jamčite, da: (a) so vsi predloženi podatki (če je primerno) točni in resnični; (b) vzdrževali boste točnost teh informacij; (c) ste dosegli starost polnoletnosti v vaši jurisdikciji; in (d) vaša uporaba spletnega mesta ali storitev ne krši ali spodbuja kršitev katerega koli ustreznega zakona, predpisa ali pravne ali pogodbene obveznosti, ki jo morda imate do tretje osebe, in boste vedno ravnali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, pravili, in predpisov, povezanih z vašo uporabo storitev in spletnega mesta, vseh storitev, urejenih prek storitev in spletnega mesta, ter vseh storitev, ki so na kakršen koli način povezane z izdelki ali tretjimi osebami, kot je opredeljeno tukaj.

Skupaj se pododdelki (a)-(d) imenujejo »Uporabniške obveznosti in jamstva«.

Z uporabo storitev ali spletnega mesta potrjujete in se strinjate, da lahko podjetje po lastni presoji preveri, ali kateri koli uporabnik izpolnjuje katero koli ali vse zaveze in jamstva uporabnikov, vendar tega ni dolžno storiti. Družba ni odgovorna za zagotavljanje izpolnjevanja zavez in jamstev uporabnikov ali za kakršno koli neuspeh za začasno prekinitev, prekinitev ali preprečitev uporabe storitev ali spletne strani uporabnikom, ki ne izpolnjujejo zavez in jamstev uporabnikov. Zavedate se, da ste izključno vi odgovorni za svoje ocene, odločitve in ocene o tem, ali boste sodelovali s tretjimi osebami ali na kakršen koli način sodelovali s katerimi koli tretjimi osebami. Če izveste za kakršno koli kršitev zavez in jamstev uporabnikov, vas spodbujamo, da to prijavite podjetju.

Družba si pridržuje pravico, da vam po lastni presoji zavrne katero koli storitev z obvestilom ali brez njega, ne glede na to, ali izve za kakršno koli kršitev zavez in jamstev uporabnikov (bodisi s poročili, ki jih zagotovijo drugi uporabniki, bodisi na kakršen koli drug način) z vaše strani. ali katerega koli drugega uporabnika ali iz katerega koli drugega razloga. Ne da bi zmanjšali zgoraj navedeno, družba izrecno zavrača in vi izrecno osvobajate družbo kakršne koli odgovornosti, ki izhaja iz ali je na kakršen koli način povezana z: (i) kakršnimi koli netočnostmi, nepravočasnostjo ali nepopolnostjo uporabnikovih ali tretjih strank; in (ii) napačne navedbe in/ali napačne predstavitve bodisi v povezavi s katero koli tretjo osebo ali drugimi uporabniki, izdelki ali kako drugače ali s strani katere koli tretje osebe. Z uporabo spletnega mesta in storitev razumete in se strinjate, da storitve zgolj zagotavljajo platformo, namenjeno pomoči uporabnikom pri doseganju, nakupu in/ali uporabi različnih izdelkov in storitev, ki jih prek oglasov ali storitev ponujajo tretji ponudniki in/ali ponudniki storitev. promocije, ki jih izvajamo (»izdelki« oziroma »tretje osebe«).

Potrjujete in se strinjate, da družba: (a) ne zaposluje, podpira ali priporoča nobenih tretjih oseb ali izdelkov ali katere koli z njimi povezane stranke in nima nadzora nad dejanji ali opustitvami katere koli tretje osebe, njihovim poslovanjem, njihovimi izdelki, ali storitve; (b) ne daje nobenih zagotovil ali jamstev glede tretjih oseb in izdelkov, vključno z njihovo kakovostjo, cenami, združljivostjo, razpoložljivostjo ali drugimi lastnostmi, ali o vaših interakcijah ali poslih s tretjimi osebami; (c) ne daje nobenih izjav ali jamstev glede lastniških pravic ali drugih pravic ali funkcij ali regulativnih vidikov, povezanih z izdelki, vključno z morebitnimi zahtevanimi pooblastili, dovoljenji ali licencami za nalaganje, skupno rabo ali drugačno dajanje na voljo in za uporabo, prodajo , in nakup takih izdelkov; in (d) ni odgovoren za delovanje ali ravnanje katerega koli uporabnika ali drugih tretjih oseb, ki na kakršen koli način uporabljajo ali so uporabljale storitve in/ali na spletnem mestu ali zunaj njega. Podjetje ni dolžno pregledovati ali drugače preverjati nobenih informacij v zvezi s tretjimi osebami in/ali uporabniki, izdelki ali katero koli drugo funkcijo, povezano s spletnim mestom ali storitvami. Zato morate biti previdni in opraviti preglede in preverjanja, preden stopite v stik s komer koli prek storitev ali spletnega mesta ali kako drugače komunicirate s komer koli.

Družba izrecno zavrača in vi jo izrecno osvobajate vsakršne odgovornosti, ki izhaja iz ali je na kakršen koli način povezana s tretjimi osebami, izdelki, storitvami in spletnim mestom ali vašimi interakcijami ali posli s katerimi koli tretjimi osebami, vključno brez omejitev na kakršna koli dejanja in/ ali opustitve tretjih oseb na kakršen koli način, ki uporabljajo storitve ali spletno mesto ali so na kakršen koli način povezani z njimi. Z uporabo storitev ali spletnega mesta potrjujete, da ste v celoti odgovorni za takšno uporabo in povezave, interakcije, nakupe ali katero koli drugo dejanje, ki ga opravite, in da je vsa uporaba storitev ali spletnega mesta na lastno odgovornost. Da bi se izognili dvomu, podjetje ne prodaja, licencira ali kako drugače daje na voljo nobenih izdelkov ali storitev (razen storitev) in ne prevzema nikakršne odgovornosti za izdelke ali storitve, ki jih kupite od katere koli tretje osebe, vključno z brez omejitev glede kakršne koli podpore in vzdrževanja, privzetih vrednosti, napak, okvar, škode ali kakršnih koli stroškov.

Omejitve

Brez odvračanja od razdelka 1 ne smete in ne dovolite tretjim osebam, da: (a) izvajajo obratni inženiring ali poskušajo najti osnovno kodo spletnega mesta ali storitev; (b) uporabljati spletno mesto ali storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ali predpisom, vključno z, vendar ne omejeno na, objavljanjem, objavljanjem, deljenjem ali drugim prenosom katerega koli nezakonitega ali žaljivega gradiva; (c) kopiranje, spreminjanje ali ustvarjanje izpeljank spletnega mesta, storitev ali vsebine katerega koli spletnega mesta ali storitev; (d) poskušati onemogočiti ali zaobiti kateri koli varnostni mehanizem ali mehanizem za nadzor dostopa do spletnega mesta ali storitev; (e) oblikovanje ali pomoč pri oblikovanju goljufij, izkoriščanj, programske opreme za avtomatizacijo, botov, vdorov, načinov ali katere koli druge nepooblaščene programske opreme tretjih oseb za spreminjanje ali poseganje v spletno mesto ali storitve; (f) uporabljati spletno stran ali storitve ali sodelovati z drugimi uporabniki za kakršen koli namen, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo ali predpisom; (g) poskušati pridobiti nepooblaščen dostop do spletnega mesta ali storitev, drugih uporabniških računov, kot je opredeljeno spodaj, ali drugih naprav, računalniških sistemov, telefonskih sistemov ali omrežij, povezanih s spletnim mestom ali storitvami; in (h) pridobivanje ali kako drugače zbiranje informacij o uporabnikih brez njihovega soglasja.

Če objavite, objavite, delite ali kako drugače prenesete prek spletnega mesta in/ali z uporabo storitev kakršno koli vsebino, izjavljate in jamčite, da taka vsebina zagotavlja natančno in popolno sliko vseh izdelkov ali storitev, opisanih v njej, skladna s temi pogoji, in ne: (a) krši intelektualne lastnine, moralne pravice ali pravice javnosti katere koli tretje osebe; (b) vsebujejo kakršno koli obrekljivo, obrekljivo, obsceno, spolno sugestivno ali kako drugače žaljivo vsebino (vključno z gradivom, ki spodbuja ali poveličuje sovraštvo, nasilje ali netrpeljivost); (c) vsebovati kakršne koli črve, viruse ali drugače zlonamerno programsko opremo; (d) kršiti kateri koli veljavni zakon ali predpis, vključno z zakonom ali predpisom v zvezi z oglaševanjem ali trženjem; in (e) sprejeti kakršne koli ukrepe, ki nerazumno ali nesorazmerno obremenijo našo infrastrukturo.

Z objavo, nalaganjem, objavljanjem, deljenjem ali drugačnim prenosom katere koli vsebine z uporabo spletnega mesta ali storitev s tem nepreklicno podeljujete družbi in kateri koli njeni podružnici in/ali podlicence svetovno, neizključno, trajno in brezplačno licenco za objavo , deliti, prikazovati in drugače prenašati takšno vsebino v kakršni koli razumni obliki, ki jo določi podjetje po lastni presoji. Družba si pridržuje pravico, da po lastni presoji brez predhodnega obvestila odstrani, začasno prekine dostop ali trajno izbriše katero koli vsebino, vključno z brez omejitev kakršno koli vsebino, ki krši zgoraj navedena jamstva ali poslovne interese družbe, in nimate nobene pravice ali zahtevek v zvezi s takimi odločitvami in dejanji.

Družba ni in ne bo odgovorna za kakršno koli vsebino, ki jo zagotovijo, objavijo, naložijo, delijo ali kako drugače dajo na voljo uporabniki, za vse izdelke ali storitve, povezane s takšno vsebino, ki jo zagotovijo, objavijo, naložijo, delijo ali kako drugače dajo na voljo s strani Uporabniki. Vsak uporabnik, ki uporablja spletno stran ali storitve, s tem izjavlja, da prevzema polno odgovornost v zvezi s tem, družba pa ne nosi nobene odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenim.

3. Trženjsko gradivo in glasila

Poleg določb 3. razdelka zgoraj uporabnik daje izrecno soglasje podjetju, da uporabniku zagotovi marketinško gradivo in glasila (»tržno gradivo in glasila«) na kakršen koli razpoložljiv način, vključno z e-pošto, besedilnimi in SMS sporočili, faks, pošta, storitve avtomatiziranega klicanja ali kateri koli drug način, vse po lastni presoji družbe občasno, in za prejemanje takšnega trženjskega gradiva in glasil.

Uporabnik nadalje potrjuje, da lahko trženjsko gradivo in glasila vključujejo oglase tretjih oseb, in uporabnik izrecno soglaša s prejemom takšnih oglasov kot dela trženjskega gradiva in glasila. Uporabnik lahko kadar koli stopi v stik s podjetjem tako, da pošlje zahtevo po e-pošti in obvesti podjetje, da zavrača nadaljnje prejemanje trženjskih gradiv in glasil.

4 Pravice intelektualne lastnine

Podjetje je lastnik vseh svetovnih pravic, naslovov in deležev v: (a) spletnem mestu in storitvah, izboljšavah, izpeljankah, popravkih napak ali izboljšavah spletnega mesta in storitev; in (b) trgovska imena, blagovne znamke in logotipi družbe, in te pravice ostanejo vedno izključno v lasti družbe. Vsa sklicevanja v teh pogojih ali kakršna koli druga sporočila o prodaji, nadaljnji prodaji ali nakupu zgoraj navedenega pomenijo samo pravico do uporabe spletnega mesta in storitev v skladu s temi pogoji. Uporabniki nosijo izključno odgovornost za katero koli in vso vsebino, vključno z morebitnimi pravicami intelektualne lastnine, ki jo zagotovijo, delijo ali kako drugače dajo na voljo s strani uporabnikov z uporabo spletnega mesta in/ali storitev, podjetje pa ne daje nobenih zagotovil v zvezi s takšno vsebino. Družba ne bo odgovorna za kakršne koli izgube ali škodo, povzročeno s takšno vsebino, in uporabniki se strinjajo, da bodo družbi povrnili škodo in jo varovali za kakršno koli škodo ali izgubo, ki izhaja iz zgoraj navedenega.

5. Zasebnost

Strinjate se, da ne boste shranjevali, zbirali ali kako drugače obdržali in uporabljali nobene vsebine, ki jo zagotavljajo storitve in spletno mesto, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe. Poleg tega se zavedate, da lahko podjetje po lastni presoji shrani, zbira ali kako drugače obdrži in uporabi kakršno koli vsebino in javne podatke, vključno s podatki, ki bi lahko osebno identificirali vas ali drugega uporabnika ali tretjo osebo ali opisali vaše osebne interese. Družba ima pravico do uporabe takšne vsebine in javnih podatkov v skladu z vsemi ustreznimi zakoni, kot je podrobno opisano v Politiki zasebnosti družbe. Ne glede na določbe 1. razdelka družba ne pregleduje, preverja, potrjuje ali kako drugače potrjuje nobene take vsebine ali javnih podatkov. Uporabnik, ki objavi, naloži, deli ali kako drugače da na voljo takšno vsebino ali javne podatke, prevzame izključno odgovornost zanje, vključno z morebitnimi informacijami tretjih oseb in potrebnimi soglasji. Družba ne bo odgovorna za kakršne koli izgube ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja zgoraj navedenega, in se strinjate, da boste družbi povrnili škodo in jo zaščitili pred kakršno koli škodo ali izgubo, ki izhaja iz zgoraj navedenega. KLJUB ZGOREJ NAVEDENEMU POTRJUJETE IN RAZUMETE, DA PODJETJE NE PONUJA STORITVE SHRANJEVANJA VSEBINE. PODJETJE NE ODGOVARJA ​​ZA IZGUBLJENO ALI IZBRISANO VSEBINO ALI JAVNE PODATKE. ZAVEDATI SE MORATE, DA LAHKO DRUGI UPORABNIKI DOSTOPAJO DO KAKRŠNE KOLI VSEBINE, KI JE OBJAVLJENA, NALOŽENA, DELENA ALI DRUGAČE DANA NA VOLJO, GA ZBIRAJO IN UPORABLJAJO TER SE LAHKO UPORABLJA ZA DOSTAVLJANJE NEŽELENE VSEBINE.

6. Zunanje povezave

Spletno mesto ali storitve lahko vsebujejo povezave ali drugo vsebino, povezano s spletnimi mesti, oglaševalci, založniki ali izdelki tretjih oseb. Družba nima nadzora nad takšno vsebino ali kakršnimi koli informacijami, ki so zagotovljene ali posredovane prek take vsebine ali jih drugače posreduje katera koli tretja oseba, in ne nudi nobenega zastopstva v zvezi s takšno vsebino. RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA UPORABLJATE TAKŠNE POVEZAVE ALI VSEBINE NA LASTNO ODGOVORNOST, DA TAKŠNE POVEZAVE ALI VSEBINO UREJAJO USTVARJALNI POGOJI UPORABE IN POLITIKE ZASEBNOSTI TRETJIH OSEB IN DA PODJETJE NI ODGOVORNO ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI ALI POSLOVNO PRAKSO DRUGE POLITIKE TEH TRETJIH OSEB. Pazljivo preglejte veljavne pogoje in politike, ki veljajo za katero koli TAKO tretjo osebo. PODJETJE ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI ODGOVORNOST ALI OBVEZNOSTI ZA TAKE TRETJE OSEBE ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI POSLEDICE, IN PODJETJE IZRECNO ZAVRAČA IN VI IZRECNO OPROŠČATE PODJETJE KAKRŠNE KOLI ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI. , TOŽBE, POŠKODBE, IZGUBE, ŠKODE IN/ALI ŠKODE, KI IZHAJAJO ZARADI TAKIH TRETJIH OSEB IN/ALI JE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEZANA Z NJIMI, VKLJUČNO BREZ OMEJITEV V ZVEZI Z RAZPOLOŽLJIVOSTJO, POGOJI UPORABE, ZASEBNOSTJO, INFORMACIJAMI, VSEBINO, MATERIALI, OGLAŠEVANJEM, STROŠKI, IZDELKI IN/ALI STORITVE.

7. Omejena uporaba

Komercialna prizadevanja niso dovoljena prek spletnega mesta in storitev (razen če podjetje izrecno dovoli povezovanje uporabnikov s tretjimi osebami) brez izrecnega pisnega soglasja podjetja. Spletnega mesta in storitev noben posameznik ali organizacija ne sme uporabljati za zaposlovanje za drugo spletno mesto, nagovarjanje, oglaševanje ali kontaktiranje uporabnikov za zaposlitev, sklepanje pogodb ali kateri koli drug namen za podjetje, ki ni povezano s podjetjem, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja. . Strinjate se, da ne boste uporabljali storitev in spletnega mesta za kontaktiranje, oglaševanje, nagovarjanje ali prodajo kateremu koli drugemu uporabniku brez njegovega izrecnega soglasja, razen če ni drugače dovoljeno v teh pogojih.

8. pomoč

Uporabniki se lahko obrnejo na podjetje za podporo glede spletnega mesta in storitev tako, da pošljejo e-pošto.

9. Odpoved odgovornosti

Podjetje si razumno prizadeva zagotoviti, da njegova tehnologija varuje in varuje spletno mesto in storitve. Vendar pa nobena tehnologija ni popolnoma varna. Čeprav si prizadevamo uporabljati komercialno sprejemljive metode za zaščito vaših osebnih podatkov, ne moremo zagotoviti njihove popolne varnosti. Razen kot je izrecno navedeno v teh pogojih, uporabljate spletno mesto in storitve po lastni presoji in na lastno tveganje. Spletno mesto in storitve so na voljo na podlagi "TAKŠNE, KOT SO" in "KAKOR SO NA VOLJO" brez kakršnih koli jamstev. Družba izrecno zavrača vsa implicitna ali zakonska jamstva kakršne koli vrste v zvezi s spletnim mestom in storitvami, vključno brez omejitev z jamstvi glede lastništva, primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, nekršitve lastniških pravic, poteka poslovanja ali poteka delovanja. . Družba ne daje nobenih nasvetov glede tveganja ali primernosti kakršnega koli trgovanja, transakcije ali posla. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za nobeno transakcijo ali posel, ki ga opravite, in potrjujete, da ste izključno vi odgovorni za ocenjevanje svojih transakcij in poslov. Družbe, njenih uradnikov, uslužbencev ali povezanih družb ne boste smatrali odgovornimi za nobeno transakcijo ali izbiro posla, ki ste jo sprejeli. Noben nasvet ali informacija, bodisi ustna ali pisna, ki ste jo pridobili od podjetja ali njegovih uradnikov, zaposlenih ali povezanih podjetij, ne ustvarja nobenega jamstva, ki ni izrecno navedeno v teh pogojih. Če se odločite zanašati na take informacije, to storite izključno na lastno odgovornost. Nekatere države ali jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve določenih jamstev. Skladno s tem nekatere od zgornjih izključitev morda ne veljajo za vas.

10. Omejitev odgovornosti

Podjetje ne jamči za vrednost, kakovost, združljivost ali kateri koli drug vidik tretjih oseb, izdelkov ali drugih informacij, ki so bile posredovane, uporabljene ali kako drugače dane na voljo (v nadaljevanju v tem razdelku: »Funkcije«). Za katero koli funkcijo je odgovorna izključno ustrezna tretja oseba ali uporabnik, ki jo uporablja, kot je ustrezno, ali uporablja storitve ali spletno mesto. Družba se ne zavezuje, da bo spremljala takšno skladnost in lahko ukrepa, če se odkrije neskladnost, kot se odloči po lastni presoji, kot je opisano v teh pogojih. Razumete in se strinjate, da ste lahko izpostavljeni vsebini ali drugim informacijam, ki so netočne, sporne, neprimerne za otroke ali kako drugače neprimerne za vas.

Družba ni odgovorna za kakršne koli težave ali tehnične okvare katerega koli telefonskega omrežja ali linij, računalniških spletnih sistemov, strežnikov ali ponudnikov, računalniške opreme, programske opreme, okvare katere koli e-pošte zaradi tehničnih težav ali prometnih zastojev na internetu ali na katerem koli od Spletno mesto ali storitve ali kombinacija le-teh, vključno s kakršno koli poškodbo ali škodo za uporabnike ali računalnik, mobilni telefon ali katero koli drugo napravo katere koli osebe, ki je povezana ali je posledica sodelovanja ali prenosa gradiva v povezavi s spletno stranjo ali storitvami. Družba pod nobenim pogojem ni odgovorna za ravnanje tretjih oseb, vključno z morebitnimi uporabniki, ne glede na to, ali so povezani ali ne, in upravljavci zunanjih spletnih mest.

Podjetje ali kateri koli od njegovih uradnikov, direktorjev, zaposlenih ali zastopnikov vam v nobenem primeru ne bo odgovoren za kakršno koli posredno, naključno, posebno, kaznovalno ali posledično škodo, ki bi izhajala iz ali v povezavi z vašo uporabo spletnega mesta ali storitev. , ali je škoda predvidljiva in ali je bila družba obveščena o možnosti takšne škode ali ne. Zgornja omejitev odgovornosti se uporablja v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon v veljavni jurisdikciji.

11. Odškodnina

Podjetje boste branili, odškodninili in ga zaščitili pred kakršnimi koli in vsemi tožbami, postopki, trditvami, odškodninami, stroški, obveznostmi ali izdatki (vključno s sodnimi stroški in razumnimi pravnimi stroški odvetnikov), ki bi jih lahko utrpelo ali imelo podjetje v zvezi s kakršnim koli dejanskim zahtevkom, zahtevkom, dejanjem ali drugim postopkom katere koli tretje osebe, ki izhaja iz ali se nanaša na vašo kršitev teh pogojev ali kakršno koli vašo uporabo spletnega mesta ali storitev, ki ni v skladu z veljavno zakonodajo.

12. Razno

Kakršen koli razlog za tožbo proti podjetju je treba vložiti v enem (1) letu od datuma, ko je nastal takšen razlog za tožbo. V primeru, da se katera koli določba teh pogojev šteje za neizvršljivo, se taka določba nadomesti z izvršljivo določbo, ki najbolj ustreza učinku prvotne določbe, preostali pogoji teh pogojev pa ostanejo v polni veljavi. Nobena določba teh pogojev ne ustvarja kakršnega koli zastopniškega, zaposlitvenega, skupnega vlaganja ali partnerskega odnosa med vami in podjetjem ali vam omogoča, da delujete v imenu podjetja. Razen kot je izrecno navedeno v teh pogojih, ti pogoji predstavljajo celotno pogodbo med družbo in vami, ki se nanaša na predmet tega sporazuma.

Vsa obvestila, ki vam jih bomo morda morali posredovati, bodisi v skladu z zakonom ali v skladu s temi pogoji, lahko družba posreduje vsem kontaktnim podatkom, ki ste jih navedli v podatkih o svojem računu, ali drugače, bodisi neposredno ali posredno, vključno z e-pošto. Izrecno se strinjate s prejemom takšnih sporočil in obvestil na tak način.

Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete prenesti nobenih pravic iz te pogodbe. Nič v teh pogojih se ne sme razlagati kot omejevanje dejanj ali pravnih sredstev, ki so na voljo družbi v zvezi s katero koli prepovedano dejavnostjo ali ravnanjem. Neuveljavljanje katerega koli določila teh pogojev ne pomeni soglasja ali odpovedi, družba pa si pridržuje pravico do uveljavljanja tega določila po lastni presoji. Nobena odpoved kakršni koli kršitvi ali neizpolnjevanju obveznosti po tej pogodbi se ne šteje za odpoved kateri koli predhodni ali poznejši kršitvi ali neizpolnjevanju obveznosti.