Ochrana osobných údajov

PancakeFork Finance (ďalej len „nás“, „my“ alebo „náš“) spravuje https://www.pancakefork.finance/ webovej stránke (ďalej len „Služba“). Tento dokument načrtáva naše zásady týkajúce sa zhromažďovania, využívania a zverejňovania osobných údajov, keď využívate našu službu, ako aj možnosti, ktoré máte v súvislosti s týmito údajmi.

Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií, ako je podrobne uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú definované v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, majú rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré nájdete na https://www.pancakefork.finance/.

Definícia

Služba sa

و https://www.pancakefork.finance/ web prevádzkovaný PancakeFork Finance sa označuje ako Služba.

Osobné údaje

Osobné údaje sa vzťahujú na informácie o žijúcom jednotlivcovi, ktorého možno identifikovať z týchto údajov (alebo z týchto údajov v kombinácii s inými informáciami, ktoré máme k dispozícii alebo ktoré pravdepodobne získame).

Údaje o používaní

Údaje o používaní sú informácie zbierané automaticky, buď generované používaním Služby alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

Súbory cookie

Cookies sú malé dátové súbory uložené vo vašom zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení).

Správcom údajov

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (sama alebo spoločne alebo spoločne s inými) určuje účely a spôsob, akým sa osobné údaje spracúvajú alebo budú spracúvať. Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov sme správcom vašich osobných údajov.

Spracovatelia údajov (alebo poskytovatelia služieb)

Spracovateľ údajov (alebo Poskytovateľ služieb) je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva údaje v mene Prevádzkovateľa údajov. Na efektívnejšie spracovanie vašich údajov môžeme využiť služby rôznych poskytovateľov služieb.

Predmet údajov (alebo používateľ)

Dotknutá osoba je každý žijúci jednotlivec, ktorý používa našu službu a je subjektom osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Zhromažďujeme rôzne typy informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu službu.

Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré možno použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu („Osobné údaje“) pri používaní našej Služby. Takéto informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Súbory cookie a údaje o používaní
 •  

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom bulletinov, marketingových alebo propagačných materiálov a iných informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť z prijímania akejkoľvek alebo všetkej komunikácie od nás pomocou odkazu na zrušenie odberu alebo pokynov uvedených v každom e-maile, ktorý pošleme, alebo tým, že nás kontaktujete.

Údaje o používaní

Môžeme zhromažďovať údaje o tom, ako sa k Službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie diagnostické údaje.

Údaje o sledovaní a súboroch cookie

Používame cookies a podobné sledovacie technológie na monitorovanie aktivity v našej Službe a ukladanie konkrétnych informácií.

Cookies sú súbory obsahujúce malé množstvo údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Okrem súborov cookie používame aj technológie sledovania, ako sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu našej Služby.

Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo uviedol, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, niektoré časti našej Služby nemusia správne fungovať.

Príklady cookies, ktoré používame:

 • Súbory cookie relácie: Na prevádzkovanie našej Služby používame súbory cookie relácie.
 • Preferenčné cookies: Preferenčné cookies používame na zapamätanie si vašich preferencií a rôznych nastavení.
 • Bezpečnostné cookies: Bezpečnostné cookies používame na bezpečnostné účely.
 • Reklamné súbory cookie: Reklamné súbory cookie sa používajú na poskytovanie reklám, ktoré môžu byť relevantné pre vás a vaše záujmy.

Použitie údajov

PancakeFork Finance využíva zozbierané údaje na rôzne účely:

 • Poskytovať a udržiavať našu:
 • Informovať vás o zmenách v našej službe
 • Aby sme vám umožnili zúčastniť sa interaktívnych funkcií našej Služby, keď sa tak rozhodnete
 • Poskytovať zákaznícku podporu
 • Na zhromažďovanie analýz alebo cenných informácií na zlepšenie našej Služby
 • Monitorovať používanie našej služby
 • Na zistenie, prevenciu a riešenie technických problémov
 • poskytovať vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a udalostiach podobných tým, ktoré ste si už zakúpili alebo o ktorých ste sa pýtali, pokiaľ ste sa nerozhodli takéto informácie nedostávať

Právny základ spracovania osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), PancakeFork FinancePrávny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

PancakeFork Finance môže vaše osobné údaje spracovať, pretože:

 • Musíme s vami uzavrieť zmluvu
 • Dali ste nám povolenie
 • Spracovanie je v našich oprávnených záujmoch a neprevažujú nad ním vaše práva
 • Dodržiavať zákon

Zachovanie údajov

PancakeFork Finance bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

PancakeFork Finance bude uchovávať aj údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšie, s výnimkou prípadov, keď sa používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti našej Služby, alebo keď sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšie.

Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenášané a uchovávané na počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vo vašej jurisdikcii.

Ak sa nachádzate mimo jurisdikcie (jurisdikcií), kde pôsobí naša pridružená sieť alebo makléri, a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, vezmite na vedomie, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do jurisdikcie, v ktorej pôsobí naša pridružená sieť alebo makléri. a tam to spracovať.

Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a odoslaním svojich údajov súhlasíte s týmto prenosom.

PancakeFork Finance podnikne všetky primerané kroky, aby zabezpečil, že sa s vašimi údajmi bude zaobchádzať bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, a že sa neuskutoční žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly, vrátane zabezpečenia vašich údajov a iné osobné údaje.

Zverejňovanie údajov

Obchodná transakcia

If PancakeFork Finance sa podieľa na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, môžu byť vaše osobné údaje prenesené. Pred prenosom vašich osobných údajov vás upozorníme a budú podliehať iným pravidlám ochrany osobných údajov.

Právne požiadavky

PancakeFork Finance môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere v presvedčenie, že takéto kroky sú potrebné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Chrániť a brániť práva alebo majetok PancakeFork Finance
 • Zabráneniu alebo preskúmaniu možného nesprávneho konania v súvislosti so Službou
 • Chráňte osobnú bezpečnosť používateľov Služby alebo verejnosti
 • Ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického uchovávania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. PancakeFork Finance si kladie za cieľ urobiť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, odstrániť alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak chcete byť informovaní o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame, a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme. Kedykoľvek je to možné, môžete pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich vymazanie priamo v sekcii nastavení účtu. Ak tieto akcie nemôžete vykonať sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli.
 • Právo na opravu: Máte právo na opravu svojich údajov, ak sú tieto informácie nepresné alebo neúplné.
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie: Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo na poskytnutie kópie informácií, ktoré o vás máme, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.
 • Právo odvolať súhlas: Máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať PancakeFork Finance spoliehal sa na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Upozorňujeme, že pred tým, ako odpovieme na takéto požiadavky, môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo sťažovať sa orgánu ochrany údajov o našej zbierke a používaní vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestneho orgánu na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby sprostredkovali našu službu („Poskytovatelia služieb“), poskytovali službu v našom mene, poskytovali služby súvisiace so službou alebo nám pomáhali analyzovať, ako sa naša služba používa.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonanie týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na akýkoľvek iný účel.

analytics

Na monitorovanie a analýzu použitia našej služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

Google Analytics

Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a zaznamenáva návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami Google. Spoločnosť Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Môžete zrušiť dostupnosť svojej aktivity v rámci Služby pre Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics. Doplnok zabraňuje kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivite návštev so službou Google Analytics. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Naša služba nehovorí nikomu mladšiemu ako 18 ("Deti").

Vedome nezhromažďujeme osobné identifikačné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a ste si vedomí toho, že nám vaše deti poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše pravidlá ochrany osobných údajov. Budeme Vás informovať o všetkých zmenách uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám o tom vedieť e-mailom a/alebo výrazným oznámením v našej Službe predtým, ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujeme „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov pre všetky zmeny. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom.